Ο Φαύλος Κύκλος της Νευρικής Βουλιμίας

Ο Κύκλος δίαιτας - υπερφαγίας - εκκαθάρισης της Ψυχογενούς Βουλιμίας είναι ένας φαύλος κύκλος που διατηρείται από το ίδιο το άτομο. Η αυστηρή δίαιτα, η νηστεία, ο αυτοπροκαλούμενος εμετός, οι άλλες μορφές εκκαθάρισης (καθαρτικά, διουρητικά, χάπια διαίτης, κλύσματα) και η υπερβολική γυμναστική ανακουφίζουν παροδικά από το φόβο για αύξηση βάρους. Όμως, η ενασχόληση με το φαγητό, το αίσθημα πείνας και κορεσμού, αλλά και το σχήμα και βάρος του σώματος που παραμένει και δεν αλλάζει, έχουν ως αποτέλεσμα να εγκλωβίζεται το άτομο ολοένα και περισσότερο μέσα σε αυτόν τον κύκλο, να διαστρεβλώνει την εικόνα για το σώμα του και να βυθίζεται μέσα στις μεθόδους που αρχικά πίστευε ότι το ανακούφιζαν.
Προσαρμογή από: Vanderlinden J., Vandereycken, W, A Practical Guide to the Treatment of Bulimia Nervosa, Brunner/Mazel Publishers, New York 1992.

Μαρία Σαμιώτη
Ψυχοθεραπεύτρια-Οικογενειακή Θεραπεύτρια
Master Practitioner on Eating Disorders and Obesity
msamioti@werelate.gr