Υπηρεσίες

Το Κέντρο Relate προσφέρει ένα ασφαλές περιβάλλον, εμπιστοσύνης και αποδοχής όπου συμβάλει στην παροχή υπηρεσιών στον τομέα της ψυχικής υγείας, στην ανάπτυξη και αυτογνωσία των ατόμων και στη διεύρυνση των ανθρώπινων και κοινωνικών σχέσεων. Μέσα από τη γνώση και την εμπειρία και με τη συνεργασία εξειδικευμένων επαγγελματιών, το Κέντρο παρέχει αποτελεσματικές υπηρεσίες μέσα από ατομικές συναντήσεις για συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία, ομαδικές και οικογενειακές συνεδρίες, καθώς και συνεδρίες ζεύγους.
​​​​​​​
​​​​​​​"Μια διαδρομή.

Ξεκινάει με το να ακούγεσαι. Ακούγεσαι και μαθαίνεις να ακούς, κυρίως εσένα. Τον εαυτό σου"

Μ. Α.

image-351852-heart1-aab32.png
Ψυχοθεραπεία

Ατομική Συμβουλευτική & Ψυχοθεραπεία

Η ψυχοθεραπεία είναι μια προσωπική διαδικασία μάθησης, διαλόγου και επικοινωνίας. Αποσκοπεί στην κατανόηση συναισθημάτων, αντιλήψεων, πεποιθήσεων, και αξιών όπως και στην ουσιαστική αντιμετώπιση των διαφόρων δυσκολιών που μπορεί να παρουσιαστούν και να εγκλωβίσουν τελικά το άτομο. 

Οι πιέσεις και οι μεταβάσεις της ζωής μπορούν συχνά να μας κάνουν να νιώθουμε απομονωμένοι και ευάλωτοι. Οι άνθρωποι έρχονται σε ατομική συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία για να μιλήσουν για διάφορες πτυχές της ζωής τους και για τις δυσκολίες που μπορεί να έχουν στην επίλυση μερικών προβλημάτων τους. Η ψυχοθεραπεία και η συμβουλευτική παρέχει ένα ασφαλές και ισχυρό πλαίσιο για να μοιραστούν τις βαθύτερες σκέψεις και τα συναισθήματά τους χωρίς επίκριση, για να αποκαλύψουν προσωπικά συναισθηματικά μυστικά και εμπειρίες που μπορεί να είναι δύσκολο να συζητήσουν και να παραδεχτούν. Παράλληλα, η σύνδεση ιστοριών και γεγονότων του παρελθόντος, με τα τρέχουσα συναισθήματα, τις συνήθειες, το στρες και τα καθημερινά γεγονότα, τους δίνει τη δυνατότητα να ενσωματώσουν το παρελθόν με το παρόν και να γνωρίσουν βαθύτερα τον εαυτό τους.

Μέσα από τη διαπροσωπική σχέση με έναν εκπαιδευμένο θεραπευτή, στόχος μας είναι να βοηθηθεί το άτομο να διαχειριστεί καλύτερα το πρόβλημα που αντιμετωπίζει, να ανακουφιστεί από την αγωνία που προκύπτει από αυτό και σταδιακά να βελτιώσει την ψυχική του υγεία, αυξάνοντας την αίσθηση προσωπικής ευημερίας. Με τεχνικές που βοηθούν στην αύξηση της ευαισθητοποίησης και της ικανότητας για αυτοπαρατήρηση, στην αλλαγή της συμπεριφοράς, στην ανάπτυξη της διορατικότητας και της ενσυναίσθησης, ανοικοδομούνται σταδιακά οι σχέσεις και βελτιώνεται η επικοινωνία.

Οικογενειακή Συμβουλευτική & Ψυχοθεραπεία

Κάθε οικογένεια έχει τα δικά της χαρακτηριστικά, είναι ένα σύνολο από κανόνες με συγκεκριμένη δομή, με τους δικούς της τρόπους επικοινωνίας και επίλυσης προβλημάτων. Οι σχέσεις των μελών είναι βαθιές και πολυεπίπεδες, εννοώντας ότι τα μέλη μοιράζονται κοινές ιστορίες, αντιλήψεις και πεποιθήσεις. Τα μέλη μιας οικογένειας αλληλοεπηρεάζονται και αλληλοπροσδιορίζονται με αποτέλεσμα η κατανόηση της συμπεριφοράς του ενός να μπορεί να γίνει εφικτή, λαμβάνοντας υπόψη και τη συμπεριφορά των άλλων μελών.

Η οικογενειακή θεραπεία είναι η θεραπεία που περιλαμβάνει το σύνολο ή μέρος μιας οικογένειας. Αποτελεί την ευκαιρία για τις οικογένειες να βρεθούν μαζί και να μιλήσουν ανοικτά γι’ αυτό που τους συμβαίνει, καθώς και να προσφέρει πρακτικές συμβουλές, πληροφορίες και περαιτέρω πηγές βοήθειας. Είναι ένας τρόπος που επιτρέπει στα μέλη της οικογένειας να πουν πως αισθάνονται σε ένα ασφαλές πλαίσιο που στοχεύει να φροντίσει. Επιχειρεί να αλλάξει τους τρόπους που οι άνθρωποι σκέφτονται ή συμπεριφέρονται έτσι ώστε να μειωθεί το πρόβλημα ή να απαλλαχθούν οριστικά από αυτό.

Σκοπός μας είναι να επιλυθούν τα υπάρχοντα προβλήματα που αντιμετωπίζει κάποιο μέλος της οικογένειας με την αξιοποίηση των δυνατοτήτων της οικογένειας που έρχεται για βοήθεια και την ενίσχυση των θετικών της στοιχείων. Σε ένα υποστηρικτικό περιβάλλον δίνεται βοήθεια στα μέλη της οικογένειας, ώστε να κατανοήσουν τα παρελθόντα γεγονότα, παρατηρώντας τα όμως από μία διαφορετική οπτική γωνία. Με αυτόν τον τρόπο απελευθερώνονται από το παρελθόν και αξιοποιούν όλες τις δυνατότητές τους στο παρόν. Βελτιώνεται η λειτουργία της οικογένειας ως ομάδας και η λειτουργικότητα του κάθε μέλους ξεχωριστά.

Συμβουλευτική & Ψυχοθεραπεία σε Ζευγάρια

Στην πορεία ενός ζευγαριού είναι σύνηθες να παρουσιάζονται δυσκολίες και εμπόδια που έχουν να κάνουν τόσο με τη διατήρηση μια στενής και ολοκληρωμένης σχέσης, όσο και με την ανάγκη εμπλουτισμού και επαναπροσδιορισμού της σχέσης. Ένα ζευγάρι έρχεται συνήθως για θεραπεία όταν:

⦁    Θέλουν να μάθουν τις δεξιότητες και τα εργαλεία για να έχουν μια καλή ή ακόμα καλύτερη σχέση ή γάμο.
⦁    Αισθάνονται ότι έχουν μπλοκάρει και αυτά που έχουν δοκιμάσει δεν έχουν λειτουργήσει.
⦁    Ο ένας από τους δύο αισθάνεται ότι έχει συναισθηματικά ή σωματικά/σεξουαλικά αποσυνδεθεί και δεν φαίνεται να μπορούν να το αλλάξουν από μόνοι τους.
⦁    Έχουν θέματα έντονων προσωπικών συγκρούσεων, ή δεν μπορούν να συγκρουστούν γιατί κάποιος από τους δύο αποσύρεται.
⦁    Έχουν κάποιο πρόβλημα με το παιδί τους.
⦁    Νομίζουν ότι ο σύντροφός τους είναι αυτός που τα κάνει όλα λάθος στη σχέση τους ή στο γάμο τους.
⦁    Σκέφτονται ότι θα ήταν πιο ευτυχισμένοι με κάποιον άλλον.

Στόχος μας είναι η ανάπτυξη δεξιοτήτων στους τομείς της επικοινωνίας, της διαπραγμάτευσης και επίλυσης συγκρούσεων και της καλλιέργειας συναισθηματικής και σεξουαλικής οικειότητας. Μέσα από τη θεραπεία, το ζευγάρι μαθαίνει να ακούει ο ένας τον άλλον, να καταλαβαίνει τη συμπεριφορά και τις επιθυμίες τόσο τις δικές του όσο και του συντρόφου του. Τα ζευγάρια μαθαίνουν πώς να αποφεύγουν το μεταξύ τους ανταγωνισμό, να εντοπίζουν τους κοινούς στόχους της ζωής τους και πώς να μοιράζονται τις ευθύνες μέσα στο πλαίσιο της σχέσης τους. Αποκτούν σταδιακά μία βαθύτερη κατανόηση τόσο των προσωπικών τους αναγκών όσο και του συντρόφου τους και μαθαίνουν να ανταποκρίνονται σε αυτές, με τρόπο που να προάγεται η ισότητα και η αμοιβαιότητα στη σχέση τους.

On-line Συνεδρίες

Η ψυχοθεραπεία στο διαδίκτυο είναι η πρακτική της συνεργασίας με έναν ειδικό ψυχικής υγείας με στόχο να κάνει τη ζωή του ατόμου πιο ευτυχισμένη, πιο υγιή και πιο παραγωγική. Η ιδέα είναι ότι το άτομο μπορεί να εργαστεί με έναν θεραπευτή on-line, αντί σε ένα παραδοσιακό περιβάλλον γραφείου. Αυτή η μορφή συνεδριών επιτρέπει τη διαπροσωπική σχέση από την άνεση του προσωπικού χώρου

Οι γρήγοροι ρυθμοί της ζωής και η βελτίωση της τεχνολογίας και των μέσων επικοινωνίας έχουν εκμηδενίσει τις αποστάσεις. Το Κέντρο μας παρέχει την δυνατότητα σε όλους να βοηθηθούν από το δικό τους χώρο, όπου κι αν βρίσκονται. Η ψυχοθεραπεία στο διαδίκτυο είναι κατάλληλη για τα άτομα που ταξιδεύουν συχνά (επαγγελματίες, αθλητές), φοιτητές ή κάτοικοι της Ελληνικής επαρχίας, φοιτητές ή Έλληνες κάτοικοι του εξωτερικού, καθώς και για άτομα που έχουν περιορισμένο χρόνο για μετακινήσεις. Τα πλεονεκτήματα της συνεργασίας με έναν θεραπευτή on-line είναι η ευκολία και η αποτελεσματικότητα. Σε ένα υποστηρικτικό περιβάλλον, το άτομο μπορεί να μιλήσει ανοιχτά και να εργαστεί ελεύθερα για τα θέματα που καλείται να διαχειριστεί, χωρίς να χρειάζεται να μετακινηθεί ή να συναντήσει το θεραπευτή αυτοπροσώπως. 

Μόλις επικοινωνήσετε μαζί μας, θα σας δοθούν οδηγίες για τον τρόπο και το μέσο (Skype, Viber, WhatsApp) της διαδικτυακής συνεδρίας, καθώς και τους τρόπους πληρωμής. Ένας υπολογιστής ή κινητό τηλέφωνο με σύνδεση στο Internet, ακουστικά και μικρόφωνο είναι αρκετά για να πραγματοποιήσετε τη συνεδρία σας. Εάν είστε απρόθυμοι ή είστε αβέβαιοι εάν η ψυχοθεραπεία στο διαδίκτυο είναι κατάλληλη για εσάς, σας συνιστούμε να απευθυνθείτε σε εμάς για οποιαδήποτε απορία, ώστε να μπορείτε να είστε βέβαιοι. 

Βιωματικά Σεμινάρια 
Επαγγελματικό Coaching 
Οικογενειακές Επιχειρήσεις 

​​​​​​​

Επαγγελματικό Coaching

Στην πορεία ενός ζευγαριού είναι σύνηθες να παρουσιάζονται δυσκολίες και εμπόδια που έχουν να κάνουν τόσο με τη διατήρηση μιας στενής και ολοκληρωμένης σχέσης, όσο και με την ανάγκη εμπλουτισμού και επαναπροσδιορισμού της σχέσης. Ένα ζευγάρι έρχεται συνήθως για θεραπεία όταν:

•    Θέλουν να μάθουν τις δεξιότητες και τα εργαλεία για να έχουν μια καλή ή ακόμα καλύτερη σχέση ή γάμο.
•    Αισθάνονται ότι έχουν μπλοκάρει και αυτά που έχουν δοκιμάσει δεν έχουν λειτουργήσει.
•    Ο ένας από τους δύο αισθάνεται ότι έχει συναισθηματικά ή σωματικά/σεξουαλικά αποσυνδεθεί και δεν φαίνεται να μπορούν να το αλλάξουν από μόνοι τους.
•    Έχουν θέματα έντονων προσωπικών συγκρούσεων, ή δεν μπορούν να συγκρουστούν γιατί κάποιος από τους δύο αποσύρεται.
•    Έχουν κάποιο πρόβλημα με το παιδί τους.
•    Νομίζουν ότι ο σύντροφός τους είναι αυτός που τα κάνει όλα λάθος στη σχέση τους ή στο γάμο τους.
•    Σκέφτονται ότι θα ήταν πιο ευτυχισμένοι με κάποιον άλλον.
​​​​​​​
Στόχος μας είναι η ανάπτυξη δεξιοτήτων στους τομείς της επικοινωνίας, της διαπραγμάτευσης και επίλυσης συγκρούσεων και της καλλιέργειας συναισθηματικής και σεξουαλικής οικειότητας. Μέσα από τη θεραπεία, το ζευγάρι μαθαίνει να ακούει ο ένας τον άλλον, να καταλαβαίνει τη συμπεριφορά και τις επιθυμίες τόσο τις δικές του όσο και του συντρόφου του. Τα ζευγάρια μαθαίνουν πώς να αποφεύγουν το μεταξύ τους ανταγωνισμό, να εντοπίζουν τους κοινούς στόχους της ζωής τους και πώς να μοιράζονται τις ευθύνες μέσα στο πλαίσιο της σχέσης τους. Αποκτούν σταδιακά μία βαθύτερη κατανόηση τόσο των προσωπικών τους αναγκών όσο και του συντρόφου τους και μαθαίνουν να ανταποκρίνονται σε αυτές, με τρόπο που να προάγεται η ισότητα και η αμοιβαιότητα στη σχέση τους.

Coaching σε Οικογενειακές Επιχειρήσεις

image-351853-zygaria-c20ad.png
Διατροφικές Διαταραχές

Νευρική Βουλιμία/Νευρική Ανορεξία

Οι Διαταραχές Πρόσληψης Τροφής έχουν συγκεντρώσει μεγάλο ενδιαφέρον τα τελευταία χρόνια εξαιτίας του συνεχώς αυξανόμενου αριθμού ατόμων, που αναφέρει έντονα προβλήματα στη συμπεριφορά του σχετικά με το φαγητό και το σώμα. Οι πιο συνηθισμένες διαταραχές πρόσληψης τροφής είναι η ψυχογενής ανορεξία, η ψυχογενής βουλιμία και η αδηφαγική διαταραχή. Τα κυριότερα χαρακτηριστικά τους είναι η υπερβολική ενασχόληση με το σωματικό βάρος και η συνεχής προσπάθεια για τον έλεγχό του.

Συχνά ορμώμενοι από απόγνωση και φόβο, τα άτομα καταφεύγουν σε ακραίες δίαιτες που φτάνουν στα όρια του λιμού ή ακόμα και σε χρήση χαπιών, αυτοπροκαλούμενων εμετών ή υπεργυμναστικής. Διατροφική συμπεριφορά σαν αυτή οδηγεί σταδιακά σε αλλαγές τόσο σε οργανικό όσο και σε ψυχολογικό επίπεδο.

Στο Κέντρο Relate, έχουμε δύο βασικούς στόχους στη θεραπεία των διαταραχών πρόσληψης τροφής. Ο πρώτος είναι να αποκατασταθεί η κατάσταση θρέψης του ατόμου και να επιτευχθεί μεταβολική ισορροπία. Ο δεύτερος είναι να τροποποιηθεί η δυσλειτουργική συμπεριφορά στην πρόσληψη τροφής, ούτως ώστε να διατηρηθεί μακροπρόθεσμα το σωματικό βάρος.

Αυτό επιτυγχάνεται:
•    Με συνδυασμό διατροφικής συμβουλευτικής και ψυχοθεραπείας, έτσι ώστε να δημιουργηθεί ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα ανάλογα την περίπτωση. 
•    Με συμμετοχή σε θεραπευτικές ομάδες με ανάλογα συμπτώματα, με κύριο στόχο την υποστήριξη, αλλά και την αλλαγή των διαστρεβλωμένων αντιλήψεων για τα συναισθήματά τους, τις ανάγκες τους και την ικανότητα να ορίζουν την ζωή τους.
•    Με οικογενειακή θεραπεία για την καλύτερη υποστήριξη του ατόμου, των υπολοίπων μελών, αλλά και τη βελτίωση των σχέσεων τους. 


Παιδική Παχυσαρκία

Η παιδική παχυσαρκία είναι μία χρόνια κατάσταση, που εγκυμονεί κινδύνους για τα παιδιά, είτε στην παιδική ηλικία, είτε αργότερα στην ενήλικη ζωή τους. Προκαλείται από διάφορες αιτίες όπως γενετικές, βιολογικές, κοινωνικές και ψυχολογικές. Συχνά, η αγωνία των γονέων για τη διατροφή και το βάρος του παιδιού τους προκαλεί μεγάλη δυσφορία. Υποκινούμενοι από ενδιαφέρον, καταφεύγουν σε λύσεις-δίαιτες ξεχνώντας ένα βασικό στοιχείο, ότι πρόκειται για παιδιά με εντελώς διαφορετικές ανάγκες από εκείνες των ιδίων. Είναι επιλογές επικίνδυνες για την υγεία και ανάπτυξη των παιδιών τους. Από την άλλη πλευρά, ένα υπέρβαρο παιδί, αφ’ ενός καταπονείται σωματικά είτε από τον περιορισμό της τροφής, είτε από το πλεονάζον βάρος, αφ’ ετέρου βιώνει συναισθήματα ντροπής και κοινωνικού περιορισμού. Γονείς και παιδί παγιδεύονται σε μια διαδικασία, που τελικά τους απομακρύνει όλο και περισσότερο από τα βασικά στοιχεία της οικογενειακής ζωής, τις σχέσεις μεταξύ τους. 

Η δική μας προσέγγιση έχει διπλό στόχο! Εμείς, στο Κέντρο Relate, αντιμετωπίζουμε το κάθε παιδί ξεχωριστά, με ευαισθησία για το πλαίσιο της δικής του οικογένειας και καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να ξεπεράσουμε μαζί τις δυσκολίες. Αφ’ ενός στοχεύουμε στη διατροφική εκπαίδευση όλης της οικογένειας με οικογενειακές συναντήσεις, διατροφικές οδηγίες που είναι εύκολο να ακολουθηθούν, και υποστήριξη για επιτυχή διατήρηση των αλλαγών. Αφ’ ετέρου μέσα από ατομικές και οικογενειακές συνεδρίες πετυχαίνουμε την ανακούφιση και αποφόρτιση τόσο του ίδιου του παιδιού όσο και του γονέα.

Ενήλικη Παχυσαρκία


Η παχυσαρκία είναι μία κλινική κατάσταση στην οποία πλεονάζον λίπος έχει συσσωρευτεί σε έκταση τέτοια που μπορεί να έχει αρνητική επίδραση στην υγεία. Συχνά, ορίζεται από το Δείκτη Μάζας Σώματος (ΒΜΙ) και επιπλέον από τους καρδιαγγειακούς παράγοντες κινδύνου και άλλους ανθρωπομετρικούς δείκτες. Αν και η αιτιολογία είναι ακόμα θέμα έρευνας, μεγάλο ποσοστό για την ανάπτυξη της παχυσαρκίας αποδίδεται στη διατροφή και φυσική δραστηριότητα. Μικρό ποσοστό αποδίδεται στη γενετική προδιάθεση ή άλλες ασθένειες. Καθοριστικοί, όμως, συντελεστές ανεξάρτητα από την παρουσία ή όχι των προηγουμένων, είναι οι κοινωνικές επιρροές και διάφοροι ψυχολογικοί παράγοντες.

Από την επαγγελματική μας εμπειρία, τα παχύσαρκα άτομα εμφανίζονται συχνά να έχουν προβλήματα υγείας, όπως σακχαρώδη διαβήτη, καρδιαγγειακά νοσήματα και υπέρταση. Άλλο ένα φαινόμενο που παρατηρείται είναι, ότι από επαναλαμβανόμενες περιοριστικές δίαιτες παρουσιάζουν διαταραγμένο μεταβολισμό. Μια άλλη βασική διάσταση του προβλήματος είναι ότι τα συναισθήματα ντροπής και άγχους, κάνουν τα άτομα αυτά εσωστρεφή, τα απομονώνουν κοινωνικά με αποτέλεσμα να βιώνουν συναισθηματικό αδιέξοδο.

Η παχυσαρκία είναι μία τόσο σωματική όσο και ψυχολογική κατάσταση, γι’ αυτό το λόγο, τα παχύσαρκα άτομα χρήζουν σφαιρικής αντιμετώπισης. Διατροφικά, γίνεται εκτίμηση της συνολικής εικόνας μετά από λεπτομερή έλεγχο του ιατρικού ιστορικού, των διατροφικών συνηθειών του ατόμου, και των δεικτών ανθρωπομετρίας από συνεργαζόμενο εξειδικευμένο διατροφολόγο. Σχεδιάζεται μαζί με το άτομο ένα πλάνο αποκλειστικά για τις δικές του ανάγκες και προσαρμοσμένο στις δικές του συνήθειες. Σε επίπεδο ψυχοθεραπείας, μέσα από ατομικές ή και ομαδικές συνεδρίες, απευθύνονται θέματα όπως αρνητική εικόνα σώματος, χαμηλή αυτοπεποίθηση και αυτοεκτίμηση, διαχείριση πεποιθήσεων και συμπεριφορών, ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων και δουλεύουμε μαζί την οποιαδήποτε αντίσταση αντιμετωπίζετε για να κάνετε την αλλαγή εκείνη που θα σας εγγυηθεί και τη μονιμότητα του αποτελέσματός σας.

Εικόνα Σώματος 

Η εικόνα του σώματος είναι η υποκειμενική ατομική αντίληψη και κρίση που έχουμε για το μέγεθος, το σχήμα και οποιαδήποτε άλλη πλευρά που συνδέεται με την εμφάνισή μας. Η εικόνα του σώματος δεν είναι κάτι απλό! Είναι ιδιαίτερα σύνθετη και πολύπλευρη. Συνιστάται από όλη την προσωπική σχέση που έχουμε με το σώμα μας, συμπεριλαμβάνει όλες τις αντιλήψεις, τις πεποιθήσεις, τις σκέψεις, τα συναισθήματα και τις πράξεις, οι οποίες αναφέρονται στη φυσική μας εμφάνιση. Όταν δε μας αρέσει το σώμα μας, όταν ασχολούμαστε εμμονικά με τις αρνητικές του πλευρές, όταν η δυσαρέσκειά μας στέκεται εμπόδιο στην κοινωνική και επαγγελματική μας ζωή, τότε προκαλείται επιπλέον άγχος και θλίψη.

Στόχος μας μέσα από την πληροφόρηση, τη συζήτηση, την ανταλλαγή εμπειριών και συναισθημάτων είναι να επανεξετάσετε την εικόνα που έχετε για την σωματική σας εμφάνιση και σταδιακά να εδραιώσετε μία νέα ανανεωμένη και ιδιαίτερα προσωπική σχέση με το σώμα σας. Αυτό το καταφέρνουμε μέσα από βιωματικά και ενημερωτικά σεμινάρια, διατροφική συμβουλευτική και συμβουλευτική. Μαζί θα διερευνήσουμε τις αγωνίες, τις πιέσεις και τα άγχη, που τα "πρέπει", αλλά και τα πρότυπα κάθε εποχής, έχουν επιβάλλει. Απώτερος σκοπός μας είναι να σας βοηθήσουμε να κατανοήσετε και να αποδεχτείτε τον εαυτό σας και το σώμα σας, και να ενισχύσουμε την αυτοεκτίμηση σας.

Άτομα που φροντίζουν άτομα με Δ. Δ. 

image-351854-stoxos-aab32.png
Αθλητική Ψυχολογία

Ατομική


Προπονητές

Αθλητικές Ομάδες

Νοητική Προετοιμασία (Mental Training)

Γονείς & Αθλητές